Các chứng nhận và Cúp

Sản phẩm Vantech đạt tiêu chuẩn chất lượng số TCCS 01:2008/CTY-VX

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được chú trọng như là xương sống của cơ thể VANTECH. Chính tư duy đó đã giúp công ty vượt qua nhiều trở lực và phát triển đến qui mô ngày nay. Căn cứ tiêu chuẩn quốc gia hiện hành, từ năm 2008 công ty đã công bố BẢN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM số TCCS 01:2008/CTY-VX. Trong qui trình sản xuất kinh doanh, nhân viên QC (Quanlity Control) được bố trí tại tất cả các khâu: từ khâu lựa chọn linh kiện đầu vào, tại từng công đoạn sản xuất/lắp ráp/ trước khi đóng gói phải thử tác động vật lý và kiểm tra độ bền sản phẩm. Mỗi sản phẩm camera Vantech mới đều có biểu mẫu đánh giá chất lượng thực tế riêng, kiểm tra sản phẩm trong điều kiện bất lợi nhất trước khi nhập kho thành phẩm và ngay trước khi xuất hàng cho khách hàng. Việc kiểm tra từng khâu như vậy đảm bảo chất lượng sản phẩm được kiểm tra và loại trừ lỗi ngay từng khâu. Qui trình này được triển khai nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 9001 và qua thực tiễn đã chứng minh sản phẩm VANTECH với chất lượng ổn định đã chiếm lĩnh thị phần áp đảo trong thời gian qua. Để thực hiện công tác kiểm soát chất lượng như đã nêu trên, công ty đã:

- Đầu tư nhiều thiết bị đo lường, kiểm tra hiện đại nhất

- Xây dựng nhà xưởng, dây chuyền, kho bãi đúng tiêu chuẩn

- Thường xuyên huấn luyện cập nhật kỹ thuật mới cho công nhân và nhân viên kỹ thuật.

Sau thời gian thực hành thử nghiệm, vào tháng 04/2012 VANTECH đã nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 số VN12/00047 xác nhận bởi UKAS, một tổ chức công nhận của Anh quốc có hiệu lực toàn cầu. 

VANTECH đã nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 số VN12/00047 xác nhận bởi UKAS

Bên cạnh yếu tố chất lượng Công ty đã thành lập Phòng R&D vào năm 2009. Là bộ phận chuyên nghiên cứu và phát triển, Phòng R&D có chức năng cập nhật công nghệ thế hệ mới, ứng dụng và phát triển để tạo ra các sản phẩm mới nhằm đáp ứng các thị phần đặc thù công nghệ.   

Trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phận Thương mại Vạn Xuân luôn đạt được những chứng nhận và Cúp về doanh nghiệp đạt sản phẩm vàng, top 5 thương hiệu Việt, và thương hiệu uy tín.

Nội dung caption của slide đầu tiên!
Nội dung caption của slide thứ 2!
Nội dung caption của slide thứ 3!
Nội dung caption của slide thứ 4!
Nội dung caption của slide thứ 5!
Nội dung caption của slide thứ 6!
Nội dung caption của slide thứ 7!
Nội dung caption của slide thứ 8!
Nội dung caption của slide thứ 9!
Nội dung caption của slide thứ 10!
Nội dung caption của slide thứ 11!
Nội dung caption của slide thứ 12!