Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại Vạn Xuân - VANTECH

Đội ngũ cán bộ nhân viên của Công ty có trên 200 người, bao gồm:
- Công nhân trực tiếp trên dây chuyền sản xuất có nhiều năm kinh nghiệm
- Kỹ sư, kỹ thuật viên trẻ được đào tạo chính qui và chuyên môn cao
- Chuyên gia uy tín về quản trị, kỹ thuật có quan hệ với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước