AI Software Solution

AI Software Solution là phần mềm dùng cho camera có những tính năng thông minh như phân tích hình ảnh video trong thời gian thực từ camera quan sát hoặc ghi dữ liệu và phát hiện, theo dõi và phân loại di chuyển phát hiện và cung cấp sự kiện và quy định (bộ quy tắc) được xác định trước chức năng ghi / phát lại / tìm kiếm

Hiển thị 1 4 / 4 kết quả

  • Sắp xếp:

Thông báo Nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020