Thermal solutions

Sắp xếp:


Hệ thống Camera đo thân nhiệt Vantech

Contact Us

Hệ thống Camera đo thân nhiệt Vantech Hệ thống Camera đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc bao gồm: -    Camera đo thân nhiệt. -    Blackbody - thiết bị đo phụ trợ -    PC + software. -    Chân đế cho camera và blackbody

VP-TN83Z

Contact Us

Camera đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc Vantech VP-TN83Z

VP-TB040

Contact Us

Thiết bị đo thân nhiệt phụ trợ Blackbody Vantech VP-TB040 Là thiết bị hỗ trợ đo thân nhiệt được chính xác hơn, kết hơp với Camera đo thân nhiệt tự động không tiếp xúc Vantech VP-TN83Z

Q27P1U & OptiPlex 3070

Contact Us

Bộ máy tính PC Client gồm Màn hình LCD 27" Q27P1U và CPU OptiPlex 3070 Sau khi camera đo thân nhiệt và blackbody được lắp đặt, chúng ta cần quan sát hình ảnh và cấu hình các tham số liên quan thông qua màn hình máy tính.

Tripod PENRO IT19

Contact Us

Tripod PENRO IT19 Tripod dùng để lắp camera và blackbody (trường hợp không lắp camera trên tường)