Giải pháp

Giải pháp quảng cáo đám mây Vantech

Giải pháp quảng cáo đám mây Vantech

11/05/2021 11:05 | Lượt xem: 2990


Giải pháp quảng cáo đám mây - Cloud Advertising Solution - Điều khiển tập trung các thiết bị, cùng địa điểm và thời gian - Quản lý tập trung các thiết bị thông qua bản đồ số (GIS) - Dễ dàng định dạng danh sách nội dung phát: hình ảnh video và đa phương tiện khác.

Xem thêm