high-end

Sắp xếp:


VPH-201DA

880000.00

Camera hồng ngoại AHD VPH-201DA

VPH-202BA

880000.00

Camera hồng ngoại AHD VPH-202BA

VPH-A203PIR

1200000.00

Camera hồng ngoại cảm biến PIR AHD VPH-A203PIR

VPH-AF204PIR

2200000.00

Camera hồng ngoại cảm biến PIR AHD VPH-AF204PIR, báo động Siren.

VPH-301IP

1999000.00

Camera hồng ngoại IP 2.0 Megapixel Vantech VPH-301IP

VPH-304IP

4400000.00

Camera hồng ngoại IP 2.0 Megapixel Vantech VPH-304IP

VPH-305IP

4400000.00

Camera hồng ngoại IP 2.0 Megapixel Vantech VPH-305IP

VPH-353IP

3300000.00

Camera hồng ngoại IP 5.0 Megapixel Vantech VPH-353IP

VPH-3655AI

4600000.00

Camera hồng ngoại cảm biến PIR AI IP Vantech VPH-3655AI

VPH-352IP

3400000.00

Camera hồng ngoại IP 5.0 Megapixel Vantech VPH-352IP

VPH-TF204PIR

2200000.00

Camera hồng ngoại cảm biến PIR TVI Vantech VPH-TF204PIR, báo động Siren.