H265 NVR

Sắp xếp:


VPH-N4464H8

25000000.00

Đầu ghi AI NVR 64 kênh H.265 4K Vantech VPH-N4464H8

VPH-N4408AI

5500000.00

Vantech NVR 8CH 4K H265 AI VPH-N4408AI

VPH-N4408

2700000.00

Đầu ghi NVR 8 kênh 2MP H.265 Vantech VPH-N4408

VPH-N4404

2400000.00

Đầu ghi NVR 4 kênh 2MP H.265 Vantech VPH-N4404

VPH-N4416

5800000.00

Đầu ghi NVR 16 kênh H.265 4K Vantech VPH-N4416

VPH-N4432

12000000.00

Đầu ghi NVR 32 kênh H.265 4K Vantech VPH-N4432