H265 NVR

Sắp xếp:


VPH-N4416

5800000.00

Đầu ghi NVR 16 kênh H.265 4K Vantech VPH-N4416

VPH-N4432

12000000.00

Đầu ghi NVR 32 kênh H.265 4K Vantech VPH-N4432

VPH-N4464

18000000.00

Đầu ghi NVR 64 kênh H.265 4K Vantech VPH-N4464