H265 XVR

Sắp xếp:


VPH-D4532HR4

14000000.00

Đầu ghi XVR 32 kênh 5in1 5.0MP Vantech VPH-D4532HR4

VPH-D4532HR2

9900000.00

Đầu ghi XVR 32 kênh 5in1 5.0MP Vantech VPH-D4532HR2

VPH-D4516HR2

7800000.00

Đầu ghi XVR 16 kênh 5in1 5.0MP Vantech VPH-D4516HR2

VPH-D4508HR

3990000.00

Đầu ghi XVR 8 kênh 5in1 5.0MP Vantech VPH-D4508HR

VPH-D4504HR

2990000.00

Đầu ghi XVR 4 kênh 5in1 5.0MP Vantech VPH-D4504HR

VPH-D4016HR-N

5800000.00

Đầu ghi XVR 16 kênh 5in1 1080N Vantech VPH-D4016HR-N

VPH-D4008HR-N

3200000.00

Đầu ghi XVR 8 kênh 5in1 1080N Vantech VPH-D4008HR-N

VPH-D4004HR-N

2500000.00

Đầu ghi XVR 4 kênh 5in1 1080N Vantech VPH-D4004HR-N