64 CH Recording Server

Sắp xếp:


VS-4864R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-4864R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 354mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 48 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 6pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: AC 200-240V Redundant power supply 1300W   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-3664R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-3664R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 176.5mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 36 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 hot-swap fans, 4pcs 8038 hot-swap fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: Dual 1300W Power Supply Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-2464R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-2464R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 176.5mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 24 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: Dual 1300W Power Supply   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-1664R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-1664R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 132mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 16 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: Dual 800W Power Supply Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-0864R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-0864R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 88mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 8 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 4pcs 80mm fan position, standard chassis with 3pcs 8025 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Supported Power: Dual 550W Power Supply   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ