H265 POE NVR

Sắp xếp:


VPH-N4464/32P

48000000.00

Đầu ghi NVR 64 kênh H.265 4K 32 cổng POE Vantech VPH-N4464/32P

VPH-N4432/16P

25000000.00

Đầu ghi NVR 32 kênh H.265 4K 16 cổng POE Vantech VPH-N4432/16P

VPH-N4416/16P

14000000.00

Đầu ghi NVR 16 kênh H.265 4K 16 cổng POE Vantech VPH-N4416/16P

VPH-N4408/8P

7500000.00

Đầu ghi NVR 8 kênh H.265 4K 8 cổng POE Vantech VPH-N4408/8P

VPH-N4404/4P

5500000.00

Đầu ghi NVR 4 kênh H.265 4K 4 cổng POE Vantech VPH-N4404/4P