High-Performance Series

Sắp xếp:


VP-5491BP

Camera hồng ngoại Bullet IP 5.0MP PoE VP-5491BP

VP-2491BP

Camera hồng ngoại Bullet IP 2.0MP PoE VP-2491BP

VP-2590BP

2950000.00

Camera Bullet hồng ngoại 2.0MP PoE VP-2590BP

VP-N25696H24

260000000.00

Đầu ghi 256 Channel 4U 4K Super NVR VP-N25696H24

VP-N12896H24

190000000.00

Đầu ghi 128 Channel 4U 4K Super NVR VP-N12896H24

VP-N64883H8

73000000.00

Đầu ghi 64 Channel 8.0MP NVR VP-N64883H8

VP-N32883H8

31000000.00

Đầu ghi 32 Channel 8.0MP NVR VP-N32883H8

VP-N32883H4

16000000.00

Đầu ghi 32 Channel 8.0MP NVR VP-N32883H4

VP-N16883H4

12500000.00

Đầu ghi 16 Channel 8.0MP NVR VP-N16883H4

VP-N16883H2

5950000.00

Đầu ghi 16 Channel 8.0MP NVR VP-N16883H2

VP-N16883H1

4200000.00

Đầu ghi 16 Channel 8.0MP NVR VP-N16883H1

VP-N8883H2

5400000.00

Đầu ghi 8 Channel 8.0MP NVR VP-N8883H2

VP-N8883H1

3600000.00

Đầu ghi 8 Channel 8.0MP NVR VP-N8883H1

VP-N4883H1

3200000.00

Đầu ghi 4 Channel 8.0MP NVR VP-N4883H1

VP-N4482H1

1999000.00

Đầu ghi 4 Channel 4.0MP NVR VP-N4482H1

VP-4691VBP

9000000.00

Camera Bullet hồng ngoại 4.0MP PoE Varifocal VP-4691VBP

VP-2691VBP

8800000.00

Camera Bullet hồng ngoại 2.0MP PoE Varifocal VP-2691VBP

VP-41090BP

5800000.00

Camera Bullet hồng ngoại 4.0MP PoE VP-41090BP

VP-21090BP

5400000.00

Camera Bullet hồng ngoại 2.0MP PoE VP-21090BP

VP-4690BP

5600000.00

Camera Bullet hồng ngoại 4.0MP PoE VP-4690BP

VP-4390BP

2400000.00

Camera Bullet hồng ngoại 4.0MP PoE VP-4390BP

VP-2690BP

4950000.00

Camera Bullet hồng ngoại 2.0MP PoE VP-2690BP

VP-2390BP

1980000.00

Camera Bullet hồng ngoại 2.0MP PoE VP-2390BP

VP-4390DP

2400000.00

Camera Dome hồng ngoại 4.0MP PoE VP-4390DP

VP-2390DP

1980000.00

Camera Dome hồng ngoại 2.0MP PoE VP-2390DP

VP-2R0725HP

26000000.00

Camera hồng ngoại 7-inch 2MP 25X Hi-PoE IR Network PTZ Dome VP-2R0725HP

VP-4R0425P

17000000.00

Camera hồng ngoại 4-inch 4MP 25X PoE IR Network PTZ Dome VP-4R0425P

VP-2R0842HP

58000000.00

Camera hồng ngoại 8-inch 2MP 42X Hi-PoE IR Network PTZ Dome VP-2R0842HP

VP-2TD4916F/V2

Thermal & Optical Bi-spectrum Network Stable PTZ Camera VP-2TD4916F/V2