Sự kiện Vantech
Doanh nghiệp đồng hành xây dựng thành phố thông minh

Doanh nghiệp đồng hành xây dựng thành phố thông minh

27/07/2020 16:48


  Vantech tham gia hội thảo “Doanh nghiệp đồng hành xây dựng thành phố thông minh - các giải pháp” với bài tham luận về giám sát hạ tầng đô thị. Bài tham luận đã tạo được sự chú ý và là điểm nhấn trong buổi hội thảo bởi chính vai trò của các giải pháp mà công ty đã và đang cung cấp cho thị trường hiện nay.

Xem thêm