Vantech Camera

Sắp xếp:


VP-N12896H24

212800000.00

Đầu ghi 128 Channel 4U 4K Super NVR VP-N12896H24

VP-N64883H8

81760000.00

Đầu ghi 64 Channel 8.0MP NVR VP-N64883H8

VP-N32883H8

34720000.00

Đầu ghi 32 Channel 8.0MP NVR VP-N32883H8

VP-N32883H4

17920000.00

Đầu ghi 32 Channel 8.0MP NVR VP-N32883H4

VP-N16883H4

14000000.00

Đầu ghi 16 Channel 8.0MP NVR VP-N16883H4

VP-N16883H2

6664000.00

Đầu ghi 16 Channel 8.0MP NVR VP-N16883H2

VP-N16883H1

4704000.00

Đầu ghi 16 Channel 8.0MP NVR VP-N16883H1

VP-N8883H2

6048000.00

Đầu ghi 8 Channel 8.0MP NVR VP-N8883H2

VP-N8883H1

4032000.00

Đầu ghi 8 Channel 8.0MP NVR VP-N8883H1

VP-N4883H1

3584000.00

Đầu ghi 4 Channel 8.0MP NVR VP-N4883H1

VP-4691VBP

10080000.00

Camera Bullet hồng ngoại 4.0MP PoE Varifocal VP-4691VBP

VP-2691VBP

9856000.00

Network IR PoE Varifocal Bullet Camera 2.0MP VP-2691VBP

VP-41090BP

6496000.00

Camera Bullet hồng ngoại 4.0MP PoE VP-41090BP

VP-21090BP

6048000.00

Camera Bullet hồng ngoại 2.0MP PoE VP-21090BP

VP-4690BP

6272000.00

Camera Bullet hồng ngoại 4.0MP PoE VP-4690BP

VP-4390BP

2688000.00

Camera Bullet hồng ngoại 4.0MP PoE VP-4390BP

VP-2690BP

5544000.00

Camera Bullet hồng ngoại 2.0MP PoE VP-2690BP

VP-2390BP

2217000.00

Camera Bullet hồng ngoại 2.0MP PoE VP-2390BP

VP-2390DP-A

3136000.00

Camera Dome hồng ngoại Wifi 2.0MP PoE VP-2390DP-A

VP-4390DP

2688000.00

Camera Dome hồng ngoại 4.0MP PoE VP-4390DP

VP-2390DP

2217000.00

Camera Dome hồng ngoại 2.0MP PoE VP-2390DP


Hiển thị 127 - 147 / 204