AI Server

Sắp xếp:


VS-1664R32F

Contact Us

Máy chủ lưu trữ và phân tích video thông minh 64 kênh VS-1664R32F  * Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 132mm(H)  * Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel  * HDD Bay: 16 x 3.5” hot-swap SATA drive bays  * Cooling Fan: 3pcs 12038 fans  * HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD  * HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support  * Power: AC 200-240V Redundant power supply 800W Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ  

VS-1664R16F

Contact Us

Máy chủ lưu trữ và phân tích video thông minh 64 kênh VS-1664R16F Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 132mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 16 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: AC 200-240V Redundant power supply 800W   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ  

VS-1664R08F

Contact Us

Máy chủ lưu trữ và phân tích video thông minh 64 kênh VS-1664R08F Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 132mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 16 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: AC 200-240V Redundant power supply 800W   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ  

AI SOFTWARE

320000000.00

Phần mềm AI SOFTWARE giải pháp cho hệ thống camera tập trung   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VPP-VS64H48TP

285750000.00

Máy chủ 48HDD chuyên dụng cài AI-Software 64 kênh VPP-VS64H48TP Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 354mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 48 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 6pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: AC 200-240V Redundant power supply 1300W Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-4864R64A

Contact Us

Máy chủ lưu trữ và phân tích video thông minh 64 kênh VS-4864R64A Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 354mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 48 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 6pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: AC 200-240V Redundant power supply 1300W   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-3664R64A

Contact Us

Máy chủ lưu trữ và phân tích video thông minh 64 kênh VS-3664R64A Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 176.5mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 36 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 hot-swap fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: AC 200-240V Redundant power supply 1300W Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-2464R64A

Contact Us

Máy chủ lưu trữ và phân tích video thông minh 64 kênh VS-2464R64A Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 176.5mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 24 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: AC 200-240V Redundant power supply 1300W   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-1664R32A

Contact Us

Máy chủ lưu trữ và phân tích video thông minh 64 kênh VS-1664R32A Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 132mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 16 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: AC 200-240V Redundant power supply 550W   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-0864R16A

Contact Us

Máy chủ lưu trữ và phân tích video thông minh 64 kênh VS-0864R16A Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 88mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 8 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 4pcs 80mm fan position, standard chassis with 3pcs 8025 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Supported Power: AC 200-240V Redundant power supply 550W   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-4864R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-4864R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 354mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 48 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 6pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: AC 200-240V Redundant power supply 1300W   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-3664R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-3664R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 176.5mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 36 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 hot-swap fans, 4pcs 8038 hot-swap fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: Dual 1300W Power Supply Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-2464R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-2464R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 176.5mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 24 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: Dual 1300W Power Supply   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-1664R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-1664R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 132mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 16 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 3pcs 12038 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Support Power: Dual 800W Power Supply Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ

VS-0864R

Contact Us

Máy chủ lưu trữ Video thông minh 64 kênh VS-0864R Kích thước: 650mm(D) x 437.5mm(W) x 88mm(H) Chất liệu: 1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel HDD Bay: 8 x 3.5” hot-swap SATA drive bays Cooling Fan: 4pcs 80mm fan position, standard chassis with 3pcs 8025 fans HDD Tray: Anti-EMI design, compatible with 3.5” HDD HDD Backplane: RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Supported Power: Dual 550W Power Supply   Dùng Facebook Quét mã QR code để kết nối nhanh với Bộ phận hỗ trợ